Menu Close Menu
تردد مشمولان غایب

تردد مشمولان غایب

تردد مشمولان غایب

الف - تردد به داخل كشور

 • 1. كليه مشمولان غایب ايراني مقيم خارج از كشور كه حداقل سه سال درخارج از كشور اقامت داشته باشند مي توانند در هرسال حداكثر دوبار و مجموعا به مدت سه ماه به داخل كشور تردد نمايند.(شرايط اقامت خارج ار كشور در بند(ج) بيان شده است.)
 • 2. مشمولان غایب  مقيم خارج جهت دريافت مجوز تردد مي بايست به نمايندگي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل اقامت مراجعه و گذرنامه آنان پس از احراز شرايط ، ممهور به مهر تردد با عنوان «اجازه تردد مشمولان غایب  ايراني مقيم خارج از كشور» گردد. همچنين لازم است در متن اجازه تردد،به شماره و تاريخ ابلاغيه ستاد كل نيروهاي مسلح نيز استناد شود.
 • 3. مشمولاني كه در اجراي مقررات مربوط ، جهت ادامه تحصيل از كشور خارج شده و داراي معافيت تحصيلي خارج از كشور ميباشند ،در شمول اين مصوبه نبوده و حسب مورد از تسهيلات تردد دانش آموزي يا دانشجويي استفاده خواهند كرد.
 • 4. فرزندان مشمول ماموران ثابت دولت در خارج از كشوركه به جهت همراهي با والدين ،داراي مجوز خروج از سازمان وظيفه عمومي مي باشند نيز در شمول اين مصوبه نبوده بلكه مي توانند در طول مدت ماموريت والدين مطابق مجوز صادره ، اقدام به تردد نمايند.
 • 5. با افراد موضوع بند (3) چنانچه ، از شمول مقررات مربوط خارج شوند ،صرفا با شرایط ذیل متوانند از مهر ویژه تردد بهره مند شوند ،برابر اين مصوبه رفتار خواهد شد. 
 • الف - صرفا در صورت ورود به غیبت
 • ب - در مهلت معرفی سابقه تردد نداشته باشند .
 • ج - اتمام معافیت تحصیلی آنها در سامانه وظیفه عمومی ثبت شده باشد .
 • ح - وثیقه مربوط به تحصیل آنان به نفع دولت ضبط گردیده باشد .
 • 6. مهلت اجراي اين مصوبه تا پايان سال 1400 ميباشد.

 

ب - اقامت خارج از كشور

افراد موضوع بند(ب)كه داراي اقامت خارج از كشور با شرايط زيرباشند درشمول مقررات تردد قرار مي گيرند:

 • 1- داشتن حداقل سه سال اقامت پيوسته در خارج متصل به زمان درخواست مجوز تردد.
 • 2- اقامت خارج در هرسال كمتر از 9 ماه پيوسته يا ناپيوسته نباشد.(نه ماه اقامت در خارج و سه ماه تردد به داخل كشور به عنوان يك سال اقامت محاسبه مي شود.)
 • 3- اگرسه سال اقامت مشمول در خارج در يك دوره چند ساله بوده ، مي بايست پيوستگي بين سنوات اقامت با حداقل سه ماه اقامت در سال حفظ شده باشد.(اين سه ماه فقط براي حفظ پيوستگي سنوات اقامت بوده و جزء اقامت سه ساله محاسبه نمي شود.)

مثال:چنانچه مشمولي در سال 87 يازده ماه اقامت در خارج داشته ،در سال 88 سه ماه ،

 

اشتراک گذاری
ثبت دیدگـاه
Captcha
دیدگاه های کاربران